Mga Taga-Galacia 6:2-5

Mga Taga-Galacia 6:2-5, Mga Taga-Galacia 6:2-5

(Mga Taga-Galacia 6:2-5)

PAGGAWA NG MABUTI SA LAHAT NG TAO

Batahin ninyo ang pasanin ng bawat isa’t isa. Sa ganitong paraan ay tinutupad ninyo ang kautusan ni Cristo. Ito ay sapagkat kapag iniisip ng sinuman na siya ay mahalaga, na hindi naman siya mahalaga, dinadaya niya ang kaniyang sarili. Ngunit suriin ng bawat isa ang sarili niyang mga gawa. Kung magkagayon, makakapagmapuri siya sa kaniyang sarili lamang at hindi sa iba. Ito ay sapagkat ang bawat isa ay dapat magbata ng bahagi na dapat niyang pasanin.

Reviews
  • Mga Taga-Galacia 6:2-5
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply