August 5, 2021

Pahayag

Mula sa Pahayag na mga bersikulo sa Bibliya na isinalin sa tagalog upang mas lalong maintindihan ng mga Pilipino.