Pahayag 22:14-15

(Pahayag 22:14-15)

ANG PAGDATING NI JESUS

Pinagpala ang naglilinis ng kanilang kasuotan sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punongkahoy na nagbibigay-buhay. 15 Subalit maiiwan sa labas ng lungsod ang mga asal-aso, ang mga mangkukulam, ang mga nakikiapid, ang mga mamamatay-tao, ang mga sumasamba sa diyus-diyosan, at ang mga mahilig magsinungaling at mandaya.

Reviews
  • Pahayag 22:14-15
  • To God be all the glory.
  • God loves you so much!
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. (Hebrews13:8)
  • Jesus said, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. (John 14:1)
5
Sending
User Review
5 (1 vote)

Comments

comments

Leave a Reply