Mga Taga-Galacia 6:1

Mga Taga-Galacia 6:1, Mga Taga-Galacia 6:1

(Mga Taga-Galacia 6:1)

PAGGAWA NG MABUTI SA LAHAT NG TAO

Mga kapatid, kapag natagpuan ang isang tao sa pagsalangsang,
kayong mga taong sumusunod sa Espiritu
ang magpanumbalik sa kaniya sa espiritu ng kaamuan.
Ngunit mag-ingat kayo sa inyong sarili
na baka kayo naman ay matukso.

Reviews
  • Mga Taga-Galacia 6:1
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply