Mga Taga-Galacia 5:25-26

Mga Taga-Galacia 5:25-26, Mga Taga-Galacia 5:25-26

(Mga Taga-Galacia 5:25-26)

ANG BUHAY SA PAMAMAGITAN NG ESPIRITU

Yamang tayo ay nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu,
nararapat lamang na tayo ay lumakad ng ayon sa Espiritu.
Huwag tayong maghangad pa ng karangalang
walang kabuluhan na kung hangarin natin ito,
magkakainisan at magkakainggitan tayo sa isa’t isa.

Reviews
  • Mga Taga-Galacia 5:25-26
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply