Mga Taga-Galacia 5:22-24

Mga Taga-Galacia 5:22-24, Mga Taga-Galacia 5:22-24

(Mga Taga-Galacia 5:22-24)

ANG BUHAY SA PAMAMAGITAN NG ESPIRITU

Ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan,
pagtitiis, kagandahang loob, kabutihan, pananampalataya, kaamuan,
pagpipigil sa sarili. Walang kautusan laban sa mga bagay na ito.
Ngunit naipako na sa krus ng mga na kay Cristo ang laman
kasama ang mga masasamang pita at mga pagnanasa nito.

Reviews
  • Mga Taga-Galacia 5:22-24
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply