Mga Taga-Galacia 6:7

Mga Taga-Galacia 6:7, Mga Taga-Galacia 6:7

(Mga Taga-Galacia 6:7)

PAGGAWA NG MABUTI SA LAHAT NG TAO

Huwag ninyong hayaang kayo ay mailigaw. Hindi mo maaaring libakin ang Diyos sapagkat anuman ang inihasik ng isang tao, iyon din ang kaniyang aanihin.

Reviews
  • Mga Taga-Galacia 6:7
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply