Juan 9:11

Juan 9 11, Juan 9:11

PAGPAPAGALING NI JESUS SA BULAG

“Ang lalaking tinatawag na Jesus ay
gumawa ng putik at ipinahid iyon sa aking mata.
Pagkatapos, sinabi niya sa akin, ‘Pumunta ka sa Siloe at maghilamos.’
Pumunta nga ako doon at naghilamos, at nakakita na ako!”

(Juan 9:11)

Reviews
  • Juan 9:11
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5

Comments

comments

Leave a Reply