Juan 12:49-50

Juan 12 49-50, Juan 12:49-50

ANG SALITA NI JESUS ANG HAHATOL

Sapagkat hindi ako nagsalita nang mula sa sarili ko lamang;
ang Ama na nagsugo sa akin ang siyang nag-utos
kung ano ang aking sasabihin at ipahahayag.
At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan.
Kaya’t ang ipinapasabi ng Ama ang siya kong ipinapahayag.

(Juan 12:49-50)

Reviews
  • Juan 12:49-50
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply