Juan 7:38

Juan 7 38, Juan 7:38

Ang sumasampalataya sa akin,
ayon sa sinasabi ng Kasulatan,
‘Mula sa kanyang puso ay dadaloy
ang tubig na nagbibigay-buhay.’

(Juan 7:38)

Reviews
  • Juan 7:38
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply