Juan 6:55-56

Juan 6 55-56, Juan 6:55-56

SI JESUS ANG TINAPAY NA BUHAY

Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain,
at ang aking dugo ay tunay na inumin.
Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo
ay nananatili sa akin, at ako naman sa kanya.

(Juan 6:55-56)

Reviews
  • Juan 6:55-56
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply