Juan 6:51

Juan 6 51, Juan 6:51

SI JESUS ANG TINAPAY NA BUHAY

Ako nga ang tinapay na nagbibigay-buhay na bumabâ mula sa langit.
Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito.
At ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan
ay ang aking laman.”

(Juan 6:51)

Reviews
  • Juan 6:51
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply