Juan 8:12

Juan 8 12, Juan 8:12

Ako ang ilaw ng sanlibutan.
Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw
sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman.

(Juan 8:12)

Reviews
  • Juan 8:12
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply