Juan 5:8-9

Juan 5 8-9, Juan 5:8-9

ANG PAGPAPAGALING SA BETHZATA

Sinabi sa kanya ni Jesus,
“Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka.”
Noon di’y gumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan,
at lumakad.

(Juan 5:8-9)

Reviews
  • Juan 5:8-9
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply