Juan 5:24

Juan 5 24, Juan 5:24

ANG KAPANGYARIHAN NI JESUS

“Pakatandaan ninyo:
ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo
sa akin ay may buhay na walang hanggan.
Hindi na siya hahatulan kundi nakatawid na siya sa buhay
mula sa kamatayan.

(Juan 5:24)

Reviews
  • Juan 5:24
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply