Juan 5:26-27

Juan 5-26-27, Juan 5:26-27

Kung paanong ang Ama mismo ang pinagmumulan ng buhay,
gayon din naman ang Anak na binigyan niya ng ganoong karapatan.
Binigyan niya ang Anak ng kapangyarihang humatol,
sapagkat siya ang Anak ng Tao.

(Juan 5:26-27)

Reviews
  • Juan 5:26-27
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply