Juan 5:28-29

Juan 5 28-29, Juan 5:28-29

Huwag ninyo itong pagtakhan,
sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay
ang kanyang tinig at sila’y babangon.
Lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon
patungo sa buhay na walang hanggan,
at lahat ng gumawa ng kasamaan ay babangon
patungo sa kaparusahan.”

(Juan 5:28-29)

Reviews
  • Juan 5:28-29
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply