Juan 4:50-51

Juan 4 50-51, Juan 4:50-51

Sumagot si Jesus, “Umuwi ka na, hindi mamamatay ang iyong anak.”
Naniwala ang lalaki sa sinabi ni Jesus, at umuwi na nga siya.
Sa daan pa lamang ay sinalubong na siya ng kanyang mga alipin
at sinabing gumaling na ang kanyang anak.

(Juan 4:50-51)

Reviews
  • Juan 4:50-51
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply