Juan 4:24

Juan 4 24, Juan 4:24

Ang Diyos ay Espiritu
at ang mga sumasamba sa kanya
ay dapat siyang sambahin sa espiritu
at sa katotohanan.

(Juan 4:24)

Reviews
  • Juan 4:24
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply