Juan 4:23

Juan 4 23, Juan 4:23

Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga,
na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa kanya
sa espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang
ninanais ng Ama.

(Juan 4:23)

Reviews
  • Juan 4:23
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply