Juan 4:10

Juan 4 10, Juan 4:10

SI JESUS SA SAMARIA

Sumagot si Jesus, “Kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos,
at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin,
ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan ka niya
ng tubig na nagbibigay-buhay.”

(Juan 4:10)

Reviews
  • Juan 4:10
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply