Juan 3:36

Juan 3-36, Juan 3:36

SI JESUS ANG MULA SA LANGIT

Ang sumasampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan.
Ngunit ang hindi sumusunod sa Anak ay hindi magkakaroon ng buhay.
Sa halip, mananatili sa kanya ang poot ng Diyos.

(Juan 3:36)

Reviews
  • Juan 3:36
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply