Juan 3:34-35

Juan 3-34-35, Juan 3:34-35

SI JESUS ANG MULA SA LANGIT

Ang isinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos,
sapagkat lubusang ipinagkakaloob ng Diyos ang kanyang Espiritu.
Iniibig ng Ama ang Anak, at ibinigay niya rito ang pamamahala
sa lahat ng bagay.

(Juan 3:34-35)

Reviews
  • Juan 3:34-35
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply