Juan 3:32-33

Juan 3 32 33, Juan 3:32-33

SI JESUS ANG MULA SA LANGIT

Pinapatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig
ngunit walang tumatanggap sa kanyang patotoo.
Ang tumatanggap sa kanyang patotoo ay nagpapatunay
na ang sinasabi ng Diyos ay totoo.

(Juan 3:32-33)

Reviews
  • Juan 3:32-33
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply