Juan 3:31

Juan 3-31, Juan 3:31

SI JESUS ANG MULA SA LANGIT

Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat;
ang mula sa lupa ay taga-lupa at nagsasalita tungkol sa
mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat.

(Juan 3:31)

Reviews
  • Juan 3:31
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply