Juan 3:27-28

Juan 3-27-28, Juan 3:27-28

Sumagot si Juan, “Walang sinumang tatanggap ng anuman
malibang ito’y ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo mismo
ang makakapagpatunay na sinabi kong hindi ako ang Cristo;
isa lamang akong sugo na mauuna sa kanya.

(Juan 3:27-28)

Reviews
  • Juan 3:27-28
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply