Juan 3:20-21

Juan 3 20-21, Juan 3:20-21

Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw,
ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa.
Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw,
upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos.

(Juan 3:20-21)

Reviews
  • Juan 3:20-21
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply