Juan 3:19

Juan 3 19, Juan 3:19

Ganito ang paghatol ng Diyos:
naparito sa sanlibutan ang ilaw,
ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag,
sapagkat masasama ang kanilang mga gawa.

(Juan 3:19)

Reviews
  • Juan 3:19
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply