Juan 3:18

Juan 3 18, Juan 3:18

Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa Anak.
Ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya,
sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang Anak ng Diyos.

(Juan 3:18)

Reviews
  • Juan 3:18
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply