Juan 3:17

Juan 3 17, Juan 3:17

Isinugo ng Diyos ang kanyang Anak,
hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan,
kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya.

(Juan 3:17)

Reviews
  • Juan 3:17
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply