Juan 3:16

Juan 3 16, Juan 3:16

Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan,
kaya’t ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak,
upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak,
kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.

(Juan 3:16)

Reviews
  • Juan 3:16
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply