Juan 3:14-15

Juan 3 14-15, Juan 3:14-15

At kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon
sa ilang, gayundin naman, kailangang itaas ang Anak ng Tao,
upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon
ng buhay na walang hanggan.

(Juan 3:14-15)

Reviews
  • Juan 3:14-15
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply