Juan 3:5

Juan 3 5, Juan 3:5

Sagot naman ni Jesus, “Tandaan mo ang sinasabi kong ito:
malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig
at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos.

(Juan 3:5)

Reviews
  • Juan 3:5
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply