Juan 17:25-26

Juan 17:25-26, Juan 17:25-26

(Juan 17:25-26)

IDINALANGIN NI JESUS ANG KANYANG MGA ALAGAD

Makatarungang Ama, hindi ka kilala ng sanlibutan, ngunit kilala kita,
at alam rin ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin.
Ipinahayag ko na sa kanila kung sino ka, at patuloy ko itong ipapahayag,
upang ang pagmamahal mo sa akin ay manatili sa kanila,
at ako ay manatili rin sa kanila.

Reviews
  • Juan 17:25-26
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply