Mga Gawa 1:7-8

Mga Gawa 1:7-8, Mga Gawa 1:7-8

(Mga Gawa 1:7-8)

ANG PAG-AKYAT NI JESUS SA LANGIT

Ang mga panahon at pagkakataon ay itinakda ng Ama sa kanyang
sariling kapangyarihan, at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon.
Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo,
at kayo’y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria,
at hanggang sa dulo ng daigdig.

Reviews
  • Mga Gawa 1:7-8
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply