Juan 17:24

Juan 17:24, Juan 17:24

(Juan 17:24)

IDINALANGIN NI JESUS ANG KANYANG MGA ALAGAD

Ama, sila na ibinigay mo sa akin ay nais kong makasama sa kinaroroonan ko
upang mapagmasdan nila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin,
sapagkat minahal mo na ako bago pa nilikha ang daigdig.

Reviews
  • Juan 17:24
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply