Juan 15:26-27

Juan 15:26-27, Juan 15:26-27

(Juan 15:26-27)

ANG PAGKAPOOT NG SANLIBUTAN

Ngunit pagdating ng Patnubay na susuguin ko mula sa Ama,
ang Espiritu ng katotohanan na nagmumula sa Ama,
siya ay magpapatotoo tungkol sa akin.
At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin,
sapagkat kasama na ninyo ako buhat pa sa simula.

Reviews
  • Juan 15:26-27
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply