Juan 15:24-25

Juan 15:24-25, Juan 15:24-25

ANG PAGKAPOOT NG SANLIBUTAN

Kung hindi ko sana ginawa sa kanilang kalagitnaan
ang mga gawaing hindi pa nagawa ninuman, wala sana silang kasalanan.
Ngunit nakita na nila ang aking mga gawa subalit sa kabila nito’y
kinapootan pa rin nila ako at ang aking Ama.
Subalit nangyari ito upang matupad ang sinasabi sa kanilang Kautusan,
‘Napoot sila sa akin nang walang dahilan.’

(Juan 15:24-25)

Reviews
  • Juan 15:24-25
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply