Juan 15:22-23

Juan 15:22-23, Juan 15:22-23

ANG PAGKAPOOT NG SANLIBUTAN

Kung hindi ako naparito at nagsalita sa kanila,
hindi sana mapapatunayang nagkasala sila.
Ngunit ngayo’y wala na silang maidadahilan sa kanilang kasalanan.
Ang napopoot sa akin ay napopoot din sa aking Ama.

(Juan 15:22-23)

Reviews
  • Juan 15:22-23
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply