Juan 15:20-21

Juan 15 20-21, Juan 15:20-21

ANG PAGKAPOOT NG SANLIBUTAN

Alalahanin ninyo ang sinabi kong ito:
walang aliping higit kaysa kanyang panginoon.
Kung ako’y inusig nila, uusigin din nila kayo.
Kung sinunod nila ang aking sinabi, susundin rin nila ang inyong sasabihin.
Subalit ang lahat ng ito’y gagawin nila sa inyo dahil sa akin,
sapagkat hindi nila kilala ang nagsugo sa akin.

(Juan 15:20-21)

Reviews
  • Juan 15:20-21
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply