Juan 15:18-19

Juan 15 18-19, Juan 15:18-19

ANG PAGKAPOOT NG SANLIBUTAN

Kung napopoot sa inyo ang sanlibutan,
alalahanin ninyong ako muna ang kinapootan nito bago kayo.
Kung kayo’y taga-sanlibutan, kayo’y mamahalin nito bilang kanya.
Ngunit hindi kayo taga-sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito,
kaya napopoot sa inyo ang sanlibutan.

(Juan 15:18-19)

Reviews
  • Juan 15:18-19
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply