Juan 15:8

Juan 15 8, Juan 15:8

SI JESUS ANG TUNAY NA PUNO NG UBAS

Napaparangalan ang aking Ama kung kayo’y masaganang nagbubunga
at sa gayon kayo’y magiging mga alagad ko.

(Juan 15:8)

Reviews
  • Juan 15:8
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply