Juan 15:3-4

Juan 15 3-4, Juan 15:3-4

ANG TUNAY NA PUNO NG UBAS

Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo.
Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo.
Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno.
Gayundin naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin.

(Juan 15:3-4)

Reviews
  • Juan 15:3-4
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply