Juan 15:1-2

Juan 15 1-2, Juan 15:1-2

ANG TUNAY NA PUNO NG UBAS

Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga.
Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga,
at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga
upang magbunga pa nang lalong sagana.

(Juan 15:1-2)

Reviews
  • Juan 15:1-2
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply