Juan 14:28-29

Juan 14 28-29, Juan 14:28-29

ANG PANGAKO TUNGKOL SA ESPIRITU SANTO

‘Ako’y aalis, ngunit ako’y babalik.’
Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama,
sapagkat higit na dakila ang Ama kaysa sa akin.
Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari,
upang kung mangyari na ay sumampalataya kayo sa akin.

(Juan 14:28-29)

Reviews
  • Juan 14:28-29
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply