Juan 14:27

Juan 14 27, Juan 14:27

ANG PANGAKO TUNGKOL SA ESPIRITU SANTO

Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo.
Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo;
hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo.
Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot.

(Juan 14:27)

Reviews
  • Juan 14:27
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5

Comments

comments

Leave a Reply