Juan 14:23-24

Juan 14 23-24, Juan 14:23-24

ANG PANGAKO TUNGKOL SA ESPIRITU SANTO

Ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita;
iibigin siya ng aking Ama, at kami’y pupunta at mananahan sa kanya.
Ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin.
Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin,
kundi sa Ama na nagsugo sa akin.

(Juan 14:23-24)

Reviews
  • Juan 14:23-24
  • God loves you so much!
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply