Juan 14:18-20

Juan 14 18-20, Juan 14:18-20

ANG PANGAKO TUNGKOL SA ESPIRITU SANTO

Hindi ko kayo iiwang mga ulila; babalik ako sa inyo.
Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutang ito.
Ngunit ako’y makikita ninyo; sapagkat buháy ako, mabubuhay rin kayo.
Sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako’y nasa Ama,
at kayo nama’y nasa akin at ako’y nasa inyo.

(Juan 14:18-20)

Reviews
  • Juan 14:18-20
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply