Juan 14:15-17

Juan 14 15-17, Juan 14:15-17

ANG PANGAKO TUNGKOL SA ESPIRITU SANTO

Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama,
upang kayo’y bigyan niya ng isa pang Patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman.
Siya ang Espiritu ng katotohanan, na hindi matanggap ng sanlibutan
sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya,
sapagkat siya’y nasa inyo at siya’y mananatili sa inyo.

(Juan 14:15-17)

Reviews
  • Juan 14:15-17
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply