Juan 14:13-14

Juan 14 13-14, Juan 14:13-14

SI JESUS AND DAAN

At anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko
upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng Anak.
Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko,
ito ay aking gagawin.

(Juan 14:13-14)

Reviews
  • Juan 14:13-14
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply